Gevelreiniging

Een facelift voor uw pand 

De bezoekers van uw pand tegen een schone of vervuilde gevel laten aanlopen? Een vraag met een voor de hand liggend antwoord natuurlijk. Het gaat bij het gevelonderhoud van uw pand echter niet alleen om een visuele opwaardering. Gevelreiniging zorgt ook voor de conditieverbetering van de gevel en het voeg- en metselwerk.

Muren opgetrokken uit gevelstenen worden vaak ontsierd door witte vlekken: uitbloeiing. Hoewel het probleem in de meeste gevallen onschuldig is, vormt het toch een doorn in het oog van de bewoners. De muur mag perfect gemetseld zijn, als je met uitbloeiing te maken hebt, is dat vaak het eerste wat opvalt. Door voorzorgsmaatregelen te nemen, beperk je het risico op uitbloeiing tot een minimum.

Zoutuitbloeiingen verwijderen
In sommige gevallen verdwijnt deze uitbloeiing met de jaren, maar in de meeste gevallen blijft er een lelijke grauwe sluier achter. Dit kunnen wij verwijderen d.m.v. softstralen of een milieuvriendelijk reinigingsproduct.
Kalkuitbloeiing verwijderen

Een ander soort witte uitslag op de gevel wordt veroorzaakt door kalk. In water oplosbare kalkdeeltjes in de metselmortel reageren bijvoorbeeld op regenwater en worden door de mortel naar buiten gevoerd, waar ze een witte waas op de baksteen en op de voegen veroorzaken. Wanneer men deze uitbloeiing tijdig opmerkt kunnen de kalkdeeltjes gewoon afgespoeld worden. Wordt de uitbloeiing niet tijdig waargenomen, dan ontstaat er op den duur onder invloed van CO2 een chemische omzetting met als gevolg een uitslag van calciumcarbonaat die alleen met chemische reinigingsmiddelen nog te verwijderen is. 

Vergipsing verwijderen
Vergipsing is de meest hardnekkige vorm van uitbloeiing. Alleen een mechanische reiniging biedt hier nog soelaas. De dunne gipslaag wordt er dan afgestraald met een heel fijn granulaat. Je kunt hierbij niet vermijden dat ook een gedeelte van de oppervlaktebezanding van de gevelsteen wordt verwijderd. De kleur kan dus licht wijzigen. Om te vermijden dat de gevel opnieuw vergipst, is het noodzakelijk om de gevel na de mechanische reiniging te hydrofoberen.

 

Kalkwasmethode

Deze methode zorgt ervoor dat er geen schade aan het oppervlak ontstaat.

Innovatieve gevelreinigingsmethode

 

Voor het reinigen van gevels heeft Van Bommel Gevelgroep een zelfstandig opererende afdeling. Hierin staat het reinigen van gevels – met respect voor de authentieke materialen, in harmonie met de directe omgeving en binnen de huidige milieunormen – centraal.
Het uitgangspunt hierbij is dat ieder object een geschikte behandeling krijgt: een historisch belangrijk gebouw heeft vanuit het oogpunt van monumentenzorg een andere reinigingsmethode nodig dan een vervuild kantoor- of woongebouw uit de zestigerjaren.

Bel ons

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek naar: 0174 – 221028

 

De nieuwste technieken

De huidige gecompliceerde milieuwetgeving en de in snel tempo ontwikkelende nieuwe reinigingstechnieken vereisen alertheid in de toe te passen methodes. De nieuwe generatie reinigingsapparatuur en -middelen waar Van Bommel Gevelgroep mee werkt voldoen aan alle eisen. Van Bommel Gevelgroep maakt vrijwel ieder vervuild oppervlak een optimale, milieu – en economisch verantwoorde wijze schoon.

Van Bommel Gevelgroep staat altijd vooraan zodra er nieuwe reinigingsmethoden binnen de branche worden geïntroduceerd. Hierdoor hebben we in een halve eeuw tijd ervaring opgedaan in uiteenlopende technieken: de ontwikkeling van het opschuren en kleuren van gevels, een diversiteit aan chemische behandelingsmethoden, straaltechnieken en de huidige geavanceerde reinigingsmethoden.

Na het reinigen van je gevel is het verstandig om die te impregneren. Je beschermt de gevel dan tegen vochtdoorslag, vorstschade en vervuiling. Het resultaat is een gevel die langer mooi blijft.

Andere diensten

Gevelrestauratie

Uw prachtige gevel in ere herstellen, dat is een echte ambacht

Gevelrenovatie

Uw gevel herstellen of verbeteren.

Neem contact op

7 + 7 =

van Bommel Gevelgroep

Adres 
Huygensstraat 17
2721 LT Zoetermeer

0174 - 221028

vbgg@vanbommelgevelgroep.nl