Gevelrenovatie 

Bij een renovatie wordt een gebouw in goede staat hersteld en gedeeltelijk vernieuwd. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt: behoud en conservering.

Als er beschadigingen zitten in de gevel is een renovatie onvermijdelijk. Dit is zichtbaar door:

 • problemen met de geveldragers die aan het roesten zijn;
 • bollingen of hollingen in de gevel;
 • scheuren;
 • of simpelweg doorslag naar binnen.

Dit kunnen wij met de nieuwste en schone technieken repareren. Oud ijzerwerk wordt er uitgehaald en ontroest waarna opnieuw ingebracht en metsel- en voegwerk wordt hersteld overeenkomstig het bestaande omliggende werk.

De spouwruimte in deze gevelconstructies gebouwd in eerder genoemde periodes is in vrijwel alle gevallen een luchtspouw en in de huidige tijd van warmtebesparing is het in veel gevallen zinvol deze luchtspouw te vullen met een isolatiemateriaal zodat met name de warmte goed binnengehouden wordt hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing op de energienota oplevert.

Voegwerk

Veelal is vervangen van het voegwerk noodzakelijk en ook hiervoor heeft Van Bommel Gevelgroep de benodigde kennis en kunde in huis. De voorbereiding voor het aanbrengen van de nieuwe voeg is in feite het allerbelangrijkst. Het uithakwerk moet voldoende diep en kantig zijn, goed stofvrij en vochtig gemaakt voordat het nieuwe voegwerk wordt aangebracht.

Duurzaam voegwerk vereist een goed evenwicht tussen esthetische eisen en technische kwaliteit. De toegepaste voegmortels en de gehanteerde werkwijze zijn daarbij belangrijke variabelen. Met andere woorden; een mooi aangebrachte voeg zegt nog niets over de kwaliteit en duurzaamheid van het vervangen voegwerk.

Betonreparaties

Wat gaat er precies aan uw betonproblemen vooraf? De meest voorkomende factoren die ervoor zorgen dat betonrenovatie of betonreparatie nodig zijn, zijn:

 • Lekkage
 • Zouten of chemische middelen die u gebruikt voor gladheidsbestrijding en schoonmaken
 • Veroudering van beton (carbonatatie schade)
 • Betonrot (corrosie schade)

Voor de betonrenovatie en betonreparatie gebruiken wij een breed scala aan methodes. Deze methodes selecteren wij voor uw specifieke probleem of oorzaak. Een aantal veel gebruike herstelmogelijkheden zijn:

 • Scheuren herstellen door middel van injecteren
 • Schade herstellen aan het beton. Wij kunnen dit handmatig repareren.
 • Corrosie schade (betonrot) verhelpen door middel van het aanbrengen van kathodische bescherming
 • Vloeren voorzien van nieuwe coatinglagen
 • Scheuren in gevelbanden herstellen en afwerken met Granitopleister.

Gevelverankering

Gevels kunnen om verschillende redenen loslaten of scheuren. Een gevel is altijd verankerd aan de achterliggende constructie om stevigheid te creëren. Dit kan een muur zijn, maar ook een frame van beton of staal. Deze ankers (spouwankers) kunnen roesten, waardoor de gevel los komt te staan. Het gevaar van corroderende ankers is dat grote stukken van de gevel naar buiten kunnen vallen.

Verschillende toepassingen

Bij gevelreparatie en gevelonderhoud wordt een ankersysteem gebruikt die de sterkte weer terugbrengt in de gevel. Hierdoor is de gevel weer veilig bevestigd aan het gebouw, deze methode heet spouwverankering. Er zijn ook andere gevelverankeringssystemen die een oplossing bieden voor verschillende oorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • ankers voor scheurherstel in de gevel;
 • ankers voor lateiherstel;
 • spouwankers.

Hoogwaardige ankersystemen

Voor gevelverankering werken we met Thor Helical systemen. Door de samenwerking met Thor Helical krijgt u hoogwaardige producten, applicatie en garantie en er kan indien gewenst vooraf een onderzoeksrapport uitgevoerd worden.

 

Metselwerk

Scheuren in metselwerk hebben tal van oorzaken, van fundering tot foute dakconstructie, van temperatuurverschillen tot en met een gewijzigd gebruik van het gebouw. Ook de rol van latei en staalconstructies, spouwankers en het ontbreken van dilatatie voegen moet niet worden onderschat.

Hieronder zetten wij graag de werkzaamheden die wij voor u kunnen toepassen op een rij

 • Vernieuwen van tuinmuren, schoorstenen en loszittende balkonmuren.
 • Uitdrukkend metselwerk ontstaan door roestend ijzerwerk zoals lateien en/of muurankers.
 • Herstellen van Punt en trapgevels
 • Verzakking en/of zetscheuren in uw gevel
 • Opmetselen schoorstenen

Beschadigd metselwerk dient zo spoedig mogelijk te worden hersteld om eventuele zakkingsschade, instabiele constructies (bijv. balustrades) of verdere scheurvorming te beperken.

De oplossing

Tegen welk renovatie probleem u ook aanloopt met uw gevel. Wij helpen u graag. Neem contact met ons op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Bel ons

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek naar: 0174 – 221028

 

Andere diensten

Gevelrestauratie

Uw prachtige gevel in ere herstellen, dat is een echte ambacht

Gevelreiniging

Uw gevel heeft onderhoud nodig. Welk onderhoud?

Neem contact op

10 + 13 =

van Bommel Gevelgroep

Adres 
Huygensstraat 17
2721 LT Zoetermeer

0174 - 221028

vbgg@vanbommelgevelgroep.nl